E-mail


anpa.agarimo@gmail.com

Teléfono


607 042 949

HORARIO

Luns, mércores e venres: 9 a 9:30h
Luns tarde (outubro a maio): 16 a 17h

HORARIO

Luns, mércores e venres: 9 a 9:30h
Luns tarde:16 a 17h(tardes de outubro a maio)

HORARIO

Luns, mércores e venres: 9 a 9:30h
Luns tarde: 16 a 17 h (tardes só de outubro a maio)

HORARIO

Luns, mércores e venres: 9 a 9:30h
Luns tarde: 16 a 17h (outubro a maio)

HORARIOS

Luns, Mércores e Venres de 9 a 9;30

Luns pola tarde de 16 a 17 (outubro a maio)

 

Servizo de Comedor para o curso 2012/2013

sábado, 2 de xuño de 2012


Estimados pais e nais, cara o próximo curso nos comprace anunciarvos que JARDANAY SL será a empresa responsable do servizo de comedor no seu colexio. Nas seguintes liñas esperamos responder as dúbidas acerca do servizo:

Alta dun alumno/a

Mediante a entrega do formulario “Modelo 1” (alta no comedor) debidamente cuberto antes do 22 de xuño. Unha vez comezado o curso poderase darse unha alta:

  • antes do día 26 do mes anterior a comezar a usar o servizo
  • Alta extraordinaria: con posterioridade ao día 26 aboarase en proporción os días que vaia a acudir e cun recargo do 10% por estar fora de prazo

Recordade que para acudir ao comedor é necesario ser socios da ANPA ou ben pagar as tasas de matrícula. Non se aceptarán solicitudes sen estar seladas pola ANPA

Como facer uso do comedor de forma esporádica


Haberá que avisar ao teléfono 981.126.627 antes da 13 horas do día que fora a facer uso do comedor e mercar un vale esporádico ao coordinador do servizo. Para acollerse a acudir de forma esporádica tamén é necesario ser socios da ANPA ou pagar a matrícula.

Custo do servizo

Para o curso que ven, os prezos do servizo serán:


* No mes de setembro o prezo será o 62% e en xuño o 72% das táboas precedentes.

* Pago único anual obrigatorio de 4.00 € por seguro de accidentes no primeiro momento de facer uso do comedor no curso

Forma de Pago e descontos

Sempre mediante domiciliación bancaria, nos 5 primeiros días do mes. No caso de altas extraorinarias o recibo pasarase no mes seguinte.

Cando existan dous irmáns acudindo o comedor existirá un desconto do 10% para a modalidade menos onerosa. Se son tres ou máis será do 12% tamén nas modalidades menos onerosas.

Comunicación

A comunicación coas familias é un punto moi importante para nos. Por iso crearemos unha lista de correos electrónicos para facilitar esta función. Tamén os invitamos a que nos comenten calquera cuestión que desexen tanto por vía telefónica coma telemática

Dietas


  • Dieta Branda: avisar ó teléfono 981.126.267 antes das 11:00 da mañá.
  • Dietas Especiais (p.ex. enfermedad celíaca): entrega do “ANEXO I” no momento da inscrición.

Formularios e lugar de entrega

Haberá formularios nas dependencias do colexio e na web da anpa. A entrega será exclusivamente nos locais da ANPA.

0 comentarios:

AVISO

Sen a pertinente autorización, a difusión, reprodución ou manipulación por persoas alleas a esta web das imaxes dos nenos que aparecen en ANPA Agarimo dará lugar ao exercicio das accións que nos asistan en Dereito.

Zona privada

Número de visitas: