E-mail


anpa.agarimo@gmail.com

Teléfono


607 042 949

HORARIO

Luns, mércores e venres: 9 a 9:30h
Luns tarde (outubro a maio): 16 a 17h

HORARIO

Luns, mércores e venres: 9 a 9:30h
Luns tarde:16 a 17h(tardes de outubro a maio)

HORARIO

Luns, mércores e venres: 9 a 9:30h
Luns tarde: 16 a 17 h (tardes só de outubro a maio)

HORARIO

Luns, mércores e venres: 9 a 9:30h
Luns tarde: 16 a 17h (outubro a maio)

HORARIOS

Luns, Mércores e Venres de 9 a 9;30

Luns pola tarde de 16 a 17 (outubro a maio)

 

Comedor
Quen presta o servizo de comedor/madrugradores no nosa escola?
A empresa que se fai cargo do comedor e de madrugadores chámase JARDANAY.

Cómo dar de alta a un alumno/a?
Contratarese  o servizo de comedor ou madrugadores (salvo esporádicos) entregando  o formulario  modelo 1” (alta comedor) e/ou o formulario “modelo 3” (alta madrugadores):
  • Antes do último día de colexio.
  • Antes do día 26 do mes anterior ó comezo do uso do comedor.
  • Alta extraordinaria (con posterioridade o dia 26 de cada mes): abonarase en proporción dos días que queira facer uso do servizo de comedor.
No caso de RENOVACIÓN DE PRAZA existe este formulario

Cómo facer uso do servizo de forma esporádica?
Haberá que avisar a oficina (981 126 627) ou no servizo de madrugadores antes das 10:00 do día no que fora a facer uso de comedor. Para madrugadores hai que avisar o día anterior.

Cómo dar de baixa a un alumno/a ou modificar as condicións de uso do servizo?
(p.ex. pasar da modalidade fixa 2 días a fixa 4 días).
Débese entregar o formulario “modelo 2” antes do día 26 do mes anterior na que tivera que facer efecto.

Dietas
  •  Dieta Branda: avisar en madrugadores ou na oficina antes das 09:00 da mañá.
  •  Alerxias ou intolerancias alimentarias (p.ex. enfermedad celíaca): entrega do “modelo 4” no momento da inscrición xunto cun informe médico. Imprescindible avisar cun mínimo de dous días de antelación do inicio do servizo.

Formularios

Formularios a sua disposición en:
  • Local da ANPA.
  • Oficinas de Jardanay (rúa Menendez Pelayo, 12, 1ºizda  A Coruña).
Entrega de formularios debidamente cubertos e asinados:
  • No local da ANPA
  • Nas oficinas de Jardanay (rúa Menendez Pelayo, 12, 1ºizda  A Coruña)

Forma de pago
Sempre mediante domiciliación bancaria, nos 15 primeiros días do mes (salvo nos meses de setembro e outubro que será a finais).
No caso de altas extraordinarias o recibo pasarase no mes seguinte a entrega do formulario de inscrición. O importe calcularase en proporción ós días que faga uso do servizo de comedor/madrugadores.
No caso de alumnos esporádicos: pago “in situ” a través do “sistema de vales”.
A ausencia non exime o pago da cota.

Canto custa o servizo de comedor e madrugadores
(Comedor)(Madrugadores)


Seguro de accidentes
Pago único de 7 euros. Recibo a abonar no primeiro pago do servizo (sexa cal sexa o servizo, mesmo esporádicos)

Descontos
Cando existan dous irmáns acudindo ó comedor, existirá un descontó do 10% para a modalidade menos onerosa. Se son tres ou máis irmáns, o desconto será do 12% tamén nas modalidades menos onerosas.

Máis información

AVISO

Sen a pertinente autorización, a difusión, reprodución ou manipulación por persoas alleas a esta web das imaxes dos nenos que aparecen en ANPA Agarimo dará lugar ao exercicio das accións que nos asistan en Dereito.

Zona privada

Número de visitas: